M (0268) Chvostoskok obrovský (tetrodontophora bielanensis