M (0064) Chvostoskok obrovský (tetrodontophora bielanensis