M (0019) Vretienka obyčajná (Zygaena filipendulae)