F (0992) Náprstník veľkokvetý (Digitalis grandiflora)