F (0902) Náprstník veľkokvetý (Digitalis grandiflora Mill.)