F (0879) Slezinník červený (Asplenium trichomanes)