F (0706) Mliečnik chvojkový (Tithymalus cyparissias)