F (0682) Pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis)