F (0681) Pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis)