F (0624) Skalničník guľkovitý (Jovibarba globifera)