F (0504) Slezinník červený (Asplenium trichomanes)