F (0212) Pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis)