F (0185) Slezinník červený (asplenium trichomanes)