F (0146) Kruštík širokolistý pravý (Epipactis helleborine)