F (0128) Netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere)