F (0046) Skalničník guľkovitý (Jovibarba globifera)