Choď na obsah Choď na menu

Zoznam orchideí Slovenska

                           ZOZNAM ORCHIDEÍ SLOVENSKA

 

Anacamptis coriophora Červenohlav ploštičný - Vstavač ploštičný

Anacamptis morio Červenohlav obyčajný - Vstavač obyčajný

Anacamptis palustris Červenohlav močiarny úhľadný

Anacamptis palustris Červenohlav močiarny - Vstavač močiarny

Anacamptis pyramidalis Červenohlav ihlanovitý

Cephalanthera damasonium Prilbovka biela - Vtáčia prilba biela

Cephalanthera longifolia Prilbovka dlholistá - Vtáčia prilba dlholistá

Cephalanthera rubra Prilbovka červená - Vtáčia prilba červená

Chamorchis alpina Vstaváčik alpínsky

Corallorhiza trifida Koralica lesná

Cypripedium calceolus Črievičník papučkový

Dactylorhiza cruenta Vstavačovec krvavočervený

Dactylorhiza ericetorum Vstavačovec vresoviskový

Dactylorhiza fuchsii Vstavačovec Fuchsov pravý

Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana Borsos Vstavačovec Fuchsov Soóov

Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes Vstavačovec strmolistý krvavý

Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata Vstavačovec strmolistý pravý

Dactylorhiza lapponica Vstavačovec laponský

Dactylorhiza maculata subsp. Elodes Vstavačovec škvrnitý mokraďový

Dactylorhiza maculata subsp. maculata Vstavačovec škvrnitý pravý

Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica Vstavačovec škvrnitý sedmohradský

Dactylorhiza majalis subsp. majalis Vstavačovec májový pravý - Prstovník májový

Dactylorhiza ochroleuca Vstavačovec bledožltý

Dactylorhiza pulchella Vstavačovec neskorý

Dactylorhiza ruthei Vstavačovec Rutheov

Dactylorhiza sambucina Vstavačovec bazový - Prstovník bazový

Dactylorhiza viridis Vstavačovec zelený - Vemenníček zelený

Epipactis albensis Kruštík neskorý

Epipactis atrorubens subsp. atrorubens Kruštík tmavočervený pravý

Epipactis futakii Kruštík Futákov

Epipactis gracilis Kruštík štíhly

Epipactis greuteri Kruštík Greuterov

Epipactis helleborine subsp. helleborine Kruštík širokolistý pravý - Kruštík širokolistý

Epipactis helleborine subsp. orbicularis Kruštík širokolistý oddialený

Epipactis komoricensis Kruštík komorický

Epipactis leptochila Kruštík úzkopyskový

Epipactis leutei Kruštík Leuteho

Epipactis microphylla Kruštík drobnolistý - Kruštík malolistý

Epipactis muelleri Kruštík rožkatý - Kruštík Müllerov

Epipactis neglecta Kruštík prehliadaný

Epipactis palustris Kruštík močiarny

Epipactis placentina Kruštík piačenský

Epipactis pontica Kruštík pontský

Epipactis pseudopurpurata Kruštík útly

Epipactis purpurata Kruštík modrofialový

Epipactis tallosii Kruštík Tallošov

Epipactis voethii Kruštík Voethov

Epipogium aphyllum Sklenobyľ bezlistá

Goodyera repens Smrečinovec plazivý

Gymnadeniaa conopsea Päťprstnica obyčajná

Gymnadenia densiflora Päťprstnica hustokvetá

Gymnadenia odoratissima Päťprstnica voňavá

Herminium monorchis Trčuľa jednohľuzá

Himantoglossum adriaticum Jazýčkovec jadranský - Jazýčkovec kozí

Himantoglossum caprinum Jazýčkovec východný - Jazýčkovec kozí

Limodorum abortivum Modruška pošvatá

Liparis loeselii Hľuzovec Loeselov

Listera cordata Bradáčik srdcovitolistý

Listera ovata Bradáčik vajcovitolistý

Malaxis monophyllos Trčníček jednolistý

Neotinea tridentata Neotinea trojzubá - Vstavač trojzubý

Neotinea ustulata subsp. aestivalis Neotinea počerná letná - Vstavač počerný

Neotinea ustulata Neotinea počerná pravá - Vstavač počerný

Neottia nidus Hniezdovka hlístová

Ophrys apifera Hmyzovník včeľovitý

Ophrys holoserica Hmyzovník čmeľovitý

Ophrys holubyana Hmyzovník Holubyho

Ophrys sphegodes Hmyzovník pavúkovitý

Orchis mascula subsp. mascula Vstavač mužský pravý

Orchis mascula subsp. signifera Vstavač mužský poznačený

Orchis militaris Vstavač vojenský

Orchis pallens Vstavač bledý

Orchis purpurea Vstavač purpurový

Orchis spitzelli Vstavač Spitzelov

Platanthera bifolia subsp. latiflora Vemenník dvojlistý

Platanthera chloranta Vemenník zelenkastý

Pseudorchis albida Beloprst belavý

Spiranter spiralis Pokrut jesenný

Trausteinera globosa Pavstavač hlavatý

 

http://www.foto-net.sk/gfx/Orchidaceae.htm